سیستم مدیریت یکپارچه

 

سیستم مدیریت یکپارچه

با توجه به نگاه ویژه مدیریت شرکت به پویایی سیستم ها و فرآیندهای مختلف در سال 1386 پیاده سازی نظام های مدیریتی بر مبنای استانداردهای بین المللی در دستور کار قرار گرفت، تا با بدین ترتیب موجبات پیشبرد اهداف و ارتقاء سطح بهره وری فرآیندهای مختلف شرکت فراهم گردد. از اینرو پروژه استقرار سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) بر مبنای استاندارهای مربوطه در ابتدای سال 1387 آغاز گردید و در نهایت در تابستان 1388 با ارائه شواهد انطباق سیستم در جلسات ممیزی برگزار شده توسط شرکت BenchMark استرالیا به عنوان مرجع صدور گواهینامه(CB)، گواهینامه مربوطه اتخاذ گردید .

خوشبختانه پس از اخذ گواهینامه ها نیز فاز نگهداری سیستم با رویکردی واقع گرایانه پیگیری گردید تا علاوه بر ارتقاء فرهنگ و هویت این ساختار ، اثربخشی فرآیندها در کلیه واحدهای سازمان مبتنی بر اصل بهبود مستمر نهادینه شود.


ims2

                                                                                                    

          

تماس با ما

دفتر مرکزی

کرج ، مهرویلا
خیابان درختی پلاک 181
ساختمان آپتوس ایران واحد 3 و 4
تلفن فروش: 33506900-026

026-34990420

09124010567 مهندس چابک

 

کارخانه

کرج مهرشهر ، بلوار ارم ،
خیابان دوم شرقی (شریعتی)
مجتمع صنعتی آپتوس ایران
تلفن فروش: 33100-026

دفتر مهرشهر

کرج، مهرشهر، بلوار ارم نبش خیابان 113

تلفن فروش: 34990415-026

09121574364 مهندس اسکندری