اهداف وچشم انداز

 

اهداف و چشم انداز

اهداف وچشم انداز

مدیریت ارشد شرکت با اعتقاد راسخ به اجرای اثربخش نظامهای مديريتی ، روند حرکتی سازمان را در جهت بهبود مداوم فرآيندها و ارتقاء سطح کیفیت محصولات (کالا و خدمات مذکور) هدایت نموده و این مهم همواره تأمین رضایت مستمر مشتریان و سایرذینفعان را دربرداشته است .در حال حاضر فراتر از کسب رضایتمندی ، مشعوف کردن مشتریان دغدغه مدیران شرکت می باشد. با ایجاد چنین نگرشی و توجه ويژه به منابع انسانی بعنوان سرمايه اصلی شرکت و محی زیست پیرامون آن ، سیستم مدیریت یکپارچه(IMS) بر مبنای استانداردهای مربوطه توسعه و ارتقاء یافته است تا به سبب این چارچوب وساختار نظامند، تعالی و نیل به اهداف ذیل ، شعار "ما کیفیت می سازیم" را در تمامی حوزه ها متجلی نماید:

  • مشتری مداری
  • ارتقاي دانش و مهارت منابع انسانی
  • توسعه بازارو ارتقاء هویت و اعتبار نماد تجاری سازمان
  • بهینه سازی و بهبود مستمر فرآیندها
  • توسعه و توانمند سازی تولید
  • توسعه فعالیتهای ساخت و اجرای پیمانکاری
  • توسعه و ارتقاي اصول ایمنی،بهداشت و محیط زیست سازمان(HSE)

                                                            

                                                             

 

تماس با ما

دفتر مرکزی

کرج ، مهرویلا
خیابان درختی پلاک 181
ساختمان آپتوس ایران واحد 3 و 4
تلفن فروش: 33506900-026

026-34990420

09124010567 مهندس چابک

 

کارخانه

کرج مهرشهر ، بلوار ارم ،
خیابان دوم شرقی (شریعتی)
مجتمع صنعتی آپتوس ایران
تلفن فروش: 33100-026

دفتر مهرشهر

کرج، مهرشهر، بلوار ارم نبش خیابان 113

تلفن فروش: 34990415-026

09121574364 مهندس اسکندری