آزمایشگاه همکار استاندارد ایران، علاوه بر همکاری با سازمان ملی استاندارد پتانسیل همکاری با سایر مشتریان اعم از پیمانکاران، کارفرمایان پروژه ها، نظام مهندسی و  سازندگان ساختمانی را دارد. مشتریان عزیز جهت دریافت هرگونه خدمات آزمایشگاهی ذیل می توانند با واحد آزمایشگاه این شرکت تماس حاصل نمایند:

ردیف      شرح خدمت                                            

1              نمونه برداری از بتن                                  

2              تعیین مقاومت فشاری بتن                                          

3              تعیین مقاومت کششی بتن                                          

4              تعیین مقاومت خمشی بتن                                          

5              تعیین اسلامپ بتن                                     

6              تعیین درصد هوای بتن تازه                                        

7              تعیین چگالی بتن تازه                                

8              تعیین چگالی بتن سخت شده                                     

9              انجام سری آزمایش های بتن تازه خودتراکم (قیف V، حلقه J، جعبه L، اسلامپ فلو(                                   

10            تعیین مقاومت بتن به روش چکش اشمیت                                  

11            انجام مغزه گیری از بتن سخت شده                                            

12            تعیین جذب آب بتن سخت شده                                

13            تعیین مقاومت در برابر ذوب و یخبندان بتن                                

14            تعیین عمق نفوذ پذیری آب تحت فشار در بتن                                            

15            ست کامل آزمایش های دوام بتن                                             

16            دانه بندی سنگدانه ریز                                               

17            دانه بندی سنگدانه درشت                                         

18            تعیین وزن مخصوص و جذب آب سنگدانه ریز                                          

19            تعیین وزن مخصوص و جذب آب سنگدانه درشت                                     

20            تعیین درصد خاک سنگدانه ریز                                

21            تعیین درصد خاک سنگدانه درشت                                           

22            تعیین کلوخه های رسی و ذرات سست سنگدانه ریز                                    

23            تعیین کلوخه های رسی و ذرات سست سنگدانه درشت                                              

24            تعیین نرمی سیمان                                     

25            تعیین زمان گیرش سیمان                                           

26            تعیین مقاومت فشاری سیمان                      

27            تعیین مقاومت خمشی سیمان                                      

28            تعیین چگالی سیمان (بالن لوشاتلیه(                                            

29            تعیین روانی ملات سیمان (flow table)                                  

30            تعیین ابعاد کفپوش های بتنی و کنترل رواداری                                          

31            تعیین مقاومت خمشی کفپوش بتنی                                             

32            تعیین مقاومت کششی شکافتی کفپوش بتنی                                

33            تعیین جذب آب کفپوش                                          

34            تعیین مقاومت در برابر ذوب و یخبندان کفپوش بتنی                                   

35            تعیین ابعاد بلوک سبک و سنگین                                               

36            تعیین مقاومت فشاری بلوک سبک و سنگین و کنترل رواداری                                    

37            تعیین چگالی بلوک                                  

38            تعیین جمع شدگی خطی بلوک سبک                                        

39            تعیین ابعاد جدول و کنترل رواداری                                          

40            تعیین مقاومت خمشی جداول  بتنی                                   

41            تعیین جذب آب جداول بتنی                                           

42            تعیین مقاومت در برابر ذوب و یخبندان جداول بتنی                                         

 

 

 

 

تماس با ما

دفتر مرکزی

کرج ، مهرویلا
خیابان درختی پلاک 181
ساختمان آپتوس ایران واحد 3 و 4
تلفن فروش: 33506900-026

026-34990420

09124010567 مهندس چابک

 

کارخانه

کرج مهرشهر ، بلوار ارم ،
خیابان دوم شرقی (شریعتی)
مجتمع صنعتی آپتوس ایران
تلفن فروش: 33100-026

دفتر مهرشهر

کرج، مهرشهر، بلوار ارم نبش خیابان 113

تلفن فروش: 34990415-026

09121574364 مهندس اسکندری