فعالیت های مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی آپتوس ایران

 

مرکز پژوهشی های صنعتی و معدنی آپتوس ایران در قالب دو گروه تخصصی فعالیت دارد:

  1. گروه مدیریت
  2. گروه مهندسی عمران و مصالح ساختمانی

هر گروه تخصصی از چند عضو هیات علمی تشکیل شده که زیر نظر مدیر گروه فعالیت می کنند. وظیفه گروه ها، شامل موارد ذیل می باشد:

  • انجام پژوهش های کاربردی صنعتی و معدنی
  • صنعتی سازی و تجاری سازی پژوهش های انجام شده
  • ارایه نتایج پژوهش ها در رویدادهای تخصصی از قییل کنفرانس ها و استارتاپ ها
  • مشاوره تیم های پژوهشی و فناوران
  • برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های آموزشی تخصصی

تماس با ما

دفتر مرکزی

کرج ، مهرویلا
خیابان درختی پلاک 181
ساختمان آپتوس ایران واحد 3 و 4
تلفن فروش: 33506900-026

026-34990420

09124010567 مهندس چابک

 

کارخانه

کرج مهرشهر ، بلوار ارم ،
خیابان دوم شرقی (شریعتی)
مجتمع صنعتی آپتوس ایران
تلفن فروش: 33100-026

دفتر مهرشهر

کرج، مهرشهر، بلوار ارم نبش خیابان 113

تلفن فروش: 34990415-026

09121574364 مهندس اسکندری