ارتباط با مشتریان 

ارتباط با مشتریان

ارتباط با مشتریان CRM

در دنیای کسب و کار امروز و شرایط رقابتی بازار، مشتری مداری جدیدترین رویکرد بازاریابی و نقطه تکامل آن است  این رویکرد که یک استراتژی جامع برای اداره، هدایت ، رشد و توسعه سازمانهای تجاری در جهان می باشد بیانگر آن است که تمامی اقدامات و فعالیت‌های سازمانی می‌بایست براساس خواست و نظر مشتری تعریف و انجام شود.

از اینرو بر اساس بند 1-2-8 استاندارد  ISO 9001:2008  سیستم مدیریت یکپارچه شرکت "آپتوس ایران"  میزان برآورده سازی خواسته ها و الزامات مشتریان بصورت دوره ای پایش و اندازه گیری قرار میگیرد. فرآیند سنجش رضایت مشتریان بصورت سازمان یافته اجرا گردیده و با تحلیل داده‌های حاصل از این ارزیابی، شاخص مذکور به عنوان یک ابزار بسیار کارآمد و موثر در نیل به موفقیت شرکت استخراج می گردد. در شرکت آپتوس اصل مشتری مداری بصورت یک رویکرد استراتژیک جامع برای هدایت ، رشد و توسعه فعالیتهای اقتصادی مورد تاکید می باشد  که در چارچوب مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) ، برنامه ریزی و اجرا میگردد. گزارش و نتایج تحلیلی حاصل از این فرآیند کمک خواهد نمود تا با شناخت بازار ، سیاستهای راهبردی فروش به درستی طرح ریزی وتوسعه یابد ... پس لز دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان در سال92 ، اخذ گواهینامه CSM یا سیستم مدیریت رضایتمندی مشتریان (ISO 10002:2004) در برنامه های آتی این حوزه در حال پیگیری می باشد.

نمودار روبرو بیانگر شاخص رضایتمندی در سال 1391 می باشد.

 

تماس با ما

دفتر مرکزی

کرج ، مهرویلا
خیابان درختی پلاک 181
ساختمان آپتوس ایران واحد 3 و 4
تلفن فروش: 33506900-026

026-34990420

09124010567 مهندس چابک

 

کارخانه

کرج مهرشهر ، بلوار ارم ،
خیابان دوم شرقی (شریعتی)
مجتمع صنعتی آپتوس ایران
تلفن فروش: 33100-026

دفتر مهرشهر

کرج، مهرشهر، بلوار ارم نبش خیابان 113

تلفن فروش: 34990415-026

09121574364 مهندس اسکندری