بتنی غلطکی

در سال های اخیر از سویی افزایش قیمت قیر و محدودیت استفاده از منابع نفتی و از سویی دیگر وجود ذخایر عظیم سنگی و کارخانجات متعدد تولید سیمان، کارشناسان را بر آن داشت تا به طور جدی نسبت به انجام تحقیقات و آزمایش ها و مشاوره با متخصصان تکنولوژی بتن به منظور انتخاب جایگزینی مناسب و منطبق بر امکانات موجود کشور اقدام نمایند.در حال حاضر علاوه بر اهداف اقتصادي و فني، عوامل زيست محيطي و ملزومات توسعه پايدار نیز به طور فزاينده در طراحي، ساخت و نگهداری روسازي‌ها و پروژه‌هاي زير ساختاري ديگر در نظر گرفته مي شود. روسازي‌هاي سازگار با محيط زيست (روسازي‌هاي سبز) به روسازی هایی اطلاق می شود كه در کلیه ابعاد ازجمله طراحي، ساخت و نگهداري آنها مسائل محيط زيستي درنظر گرفته مي‌شود. با توجه به گستردگی سطح بتن و کم بودن مقدار آب اخـتلاط در بـتن هـای غلطکـی، روسـازی راه، روش و مـدت زمـان عمل آوری، در دستیابی به خواص مورد نظر این نوع بتن ها اهمیت بسیار دارد.روسازي هاي بتني با طول عمر بالا، کمتر نياز به ترميم و بازسازي مکرر دارند و به ايمني بزرگراه و کاهش ازدحام کمک مي کنند. اجرا و حفظ عرض شانه های راه های اصلی از دغدغه های ایمنی راه هاست. اقدام به اجرای لایه بیندر (تراکم لایه های آسفالت ضخیم ) روی شانه و حذف توپکا در روی شانه ها باعث افتادگی کنار جاده و در نتیجه خطر برای وسایل نقلیه سنگین شده به خصوص در شرایطی که خط کشی راه ها به موقع و با کیفیت صورت نمی پذیرد استفاده از بتن فشرده غلطکی تثبیت شده بستری ایجاد می کند که علاوه بر آن که در برابر بارهای سنگین عملکرد بسیار مطلوب دارد به دلیل پایین بودن قابلیت سواری دهی riding quality تمایل به سرعت را کاهش می دهد.اين نوع روسازي‌ها در مقایسه با روسازی های آسفالتی، در صورت در نظر گرفتن تمهيدات لازم جهت مهار تنش‌هاي حرارتي و اصطكاكي، از عمر مناسب و توجيه اقتصادي برخوردار مي‌باشند، كما اينكه امروزه در اكثر كشورهاي صنعتي كه مشكل كمبود سيمان وجود ندارد، مورد استفاده قرارگرفته اند. در کشور ما نیز با توجه به افزايش قابل ملاحظه‌ قيمت قير در سال های اخیر و در پی آن افزایش قیمت روسازی های آسفالتی و افزایش تولیدات داخلی سیمان و در راستای کاهش استفاده از سوخت های فسیلی و همچنین کاهش مسائل زيست محيطی و سرمایه گذاری، بعلاوه فواید تکنیکی و فنی متعدد، باید استفاده از روسازي‌هاي بتني برای جاده ها و بزرگراه ها مورد توجه قرار گیرد و بستری مناسب برای رقابت روسازي‌هاي بتنی با روسازي‌هاي آسفالتي فراهم گردد. با توجه به این نیاز، در اين پژوهش به مقايسة روسازي‌هاي بتني و آسفالتي از منظر فني، اقتصادي و زيست محيطي پرداخته شده است. 

تماس با ما

نقشه کار خانه

دفتر مرکزی

کرج . مهرویلا
خیابان درختی پلاک 181
ساختمان آپتوس ایران واحد 3
تلفن فروش: 33506904-026

 

کارخانه

کرج مهرشهر ، بلوار ارم ،
خیابان دوم شرقی (شریعتی)
مجتمع صنعتی آپتوس ایران
تلفن فروش: 33100-026

دفتر مهرشهر

کرج مهرشهر، بلوار ارم نبش خ 113

تلفن فروش: 33403348-026